Środowiskowy Dom Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju jest dziennym ośrodkiem wsparcia typu A i B. Uczestnikiem może zostać osoba niepełnosprawna, powyżej 18 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną, a także osoba, która z powodu przewlekłej choroby psychicznej doświadcza trudności w życiu codziennym, w kształtowaniu swoich stosunków społecznych, czy zawodowych, która nie wymaga leczenia szpitalnego.

Celem ośrodka jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz po kryzysie psychicznym miejsca, które da im poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia, akceptacji, jak również braku izolacji w środowisku domowym oraz społecznym.

Zajęcia prowadzone są w nowo wyremontowanych salach:
– pracownia muzykoterapii,
– pracownia ceramiczna,
– pracownia ogrodnicza – stolarska,
– pracownia kulinarna,
– pracownia gospodarstwa domowego,
– pracownia komputerowa,
– pracownia doświadczania świata,
– pracownia arteterapii.

W ośrodku realizowane są zajęcia mające na celu; utrzymanie dobrej formy psychicznej i intelektualnej oraz sprawności funkcjonalnej uczestników; wspieranie poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa; rozwój i utrzymanie dobrej sprawności motorycznej, rozwój umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów, porozumiewania się, oraz samodzielności w myśleniu, działaniu i wypowiadaniu się; poprawę sprawności funkcjonowania w miejscu zamieszkania; wspieranie w różnych sytuacjach życiowych.

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 15.30

Dane kontaktowe:

ul. Szkolna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 504 963 378
e-mail: [email protected]