Środowiskowy Dom Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu typu A (dla osób przewlekle i psychicznie chorych) i B (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną).
Ośrodek dysponuje 60 miejscami okresowego dziennego pobytu. Celem ośrodka jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz po kryzysie psychicznym miejsca, które da im poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia, akceptacji, jak również braku izolacji w środowisku domowym
oraz społecznym.
W ośrodku realizowane są zajęcia mające na celu; utrzymanie dobrej formy psychicznej i
intelektualnej oraz sprawności funkcjonalnej uczestników; wspieranie poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa; rozwój i utrzymanie dobrej sprawności motorycznej, rozwój umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów, porozumiewania się, oraz samodzielności w myśleniu, działaniu i wypowiadaniu się; poprawę sprawności funkcjonowania w miejscu zamieszkania; wspieranie w różnych sytuacjach życiowych.


Zajęcia prowadzone są w pracowniach:

  • muzykoterapii,
  • ceramicznej,
  • ogrodniczo – stolarskiej,
  • kulinarnej,
  • gospodarstwa domowego,
  • komputerowej
  • doświadczania świata,
  • arteterapii.
Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 15.30
Dane kontaktowe:
ul. Szkolna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 504 963 378
e-mail: [email protected]

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju jest dotowane ze środków
Wojewody Śląskiego na zlecenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.