Skład Zarządu Stowarzyszenia OLIGOS

Jarosław Tobiasz – Prezes Stowarzyszenia OLIGOS
Marek Medalion – Wiceprezes Zarządu
Daniela Salachna – Wiceprezes Zarządu
Elżbieta Piotrowska – Członek Zarządu
Agnieszka Tkocz – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Beata Ossowska – Przewodnicząca
Anna Kulis – Członek Komisji
Mirosława Kaczmarczyk – Członek Komisji