Zarząd

Skład Zarządu Stowarzyszenia OLIGOS

Elżbieta Piotrowska – Prezes Stowarzyszenia OLIGOS
Jarosław Tobiasz – V-ce Prezes ds. finansowych
Agnieszka Tkocz – Sekretarz
Marek Medalion – Członek zarządu
Beata Szmigiel – Członek zarządu

Komisja Rewizyjna:
Beata Ossowska – Przewodnicząca
Anna Kulis – Członek Komisji
Iwona Szymura – Członek Komisji