Zarząd

Skład Zarządu Stowarzyszenia OLIGOS

Elżbieta Piotrowska – Prezes Stowarzyszenia OLIGOS
Jarosław Tobiasz – V-ce Prezes ds. finansowych
Agnieszka Tkocz – Sekretarz
Rafał Wajner – Członek zarządu
Aleksandra Olszewska – Członek zarządu

Komisja Rewizyjna:
Lidia Myszor – Przewodnicząca
Mariola Bolisęga – Członek komisji
Iwona Szymura – Członek komisji