Kontakt

Siedziba Stowarzyszenia Oligos

ul. Karłowicza 48
44-200 Rybnik

tel. 32 750 57 96

NIP: 642-30-16-477
Regon: 240748327
Nr KRS 0000288002

Nr Konta Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 17 2030 0045 1110 0000 0397 6120

[email protected]
[email protected]

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybniku

ul. Karłowicza 48
44-200 Rybnik

tel. 32 750 57 96
fax 32 750 57 94

[email protected]

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Szkolna 1                                                                                                                                              44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 504 963 378

 [email protected]