Kontakt

Siedziba Stowarzyszenia Oligos

ul. Karłowicza 48
44-200 Rybnik

NIP: 642-30-16-477
Regon: 240748327
Nr KRS 0000288002

Nr Konta Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 17 2030 0045 1110 0000 0397 6120

[email protected]
[email protected]

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Karłowicza 48
44-200 Rybnik

nr. tel. 32 750 57 96
fax: 32 750 57 94

[email protected]

Nr Konta Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 29 2030 0045 1110 0000 0397 7650