Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybniku jest ośrodkiem wsparcia typu B (dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną).
Służy budowaniu sieci oparcia społecznego, przygotowuje do życia w społeczeństwie oraz
funkcjonowania w środowisku. Ośrodek dysponuje 56 miejscami okresowego dziennego pobytu, w tym 6 miejscami z możliwością pobytu całodobowego.
Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych
treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.


W ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzi:

  • terapię zajęciową,
  • treningi umiejętności społecznych,
  • treningi umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w życiu codziennym,
  • treningi umiejętności planowania swoich obowiązków oraz spędzania czasu wolnego,
  • organizuje wycieczki edukacyjno-rekreacyjne oraz zapewnia udział w lokalnych wydarzeniach o
    charakterze sportowym i kulturalnym,
  • zapewnia poradnictwo psychologiczne,
  • wspiera w samodzielności i pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów.

Dane kontaktowe:
ul. Karłowicza 48
44-200 Rybnik
Tel. 32 750 57 96
e-mail: [email protected]


Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 jest dotowane ze środków Wojewody Śląskiego na zlecenie Miasta Rybnika.