Stowarzyszenie OLIGOS od 2007 roku działa w kierunku rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. W swoich działaniach szuka nowych rozwiązań i form wsparcia umożliwiających integrację ze środowiskiem oraz pełny udział w życiu społecznym.

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Celem działalności stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom z niepełnosprawnościami i zagrożonym wykluczeniem społecznym, dzieciom i osobom starszym.

Stowarzyszenie prowadzi dwa ośrodki wsparcia – Środowiskowe Domy Samopomocy w Rybniku i Jastrzębiu-Zdroju. Realizuje szereg działań na gruncie asystentury społecznej oraz opieki wytchnieniowej dla osób z niepełnosprawnością oraz osób z ich najbliższego otoczenia.

Rys historyczny:

Stowarzyszenie Oligos zostało założone przez rodziców dzieci uczęszczających do „Szkoły Życia” w Rybniku. W dniu 20.09.2007 r. uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie powstało aby wspierać osoby z niepełnosprawnością oraz ich otoczenie. Prezesem Zarządu została Elżbieta Piotrowska która tą funkcję pełniła do stycznia 2022 roku.
Cały czas podejmujemy działania wspierające osoby z niepełnosprawnością i ich otoczenie. Przez te wszystkie lata podjęliśmy szereg działań czyniących życie osób z niepełnosprawnościami ciekawszym i barwniejszym i planujemy robić tak dalej.