Historia

Jak powstało Stowarzyszenie OLIGOS…

W życiu każdej matki jest czas na macierzyństwo, na wychowanie dzieci, na zwykłe domowe obowiązki. Przychodzi jednak dzień, w którym wszystkie te role znikają, dzieci zakładają swoje rodziny i nagle powstaje pustka… Tak też było w moim przypadku.
Córki się wyprowadziły, została tylko Kasia, która większość dnia spędzała w Szkole Życia. Nagle uzmysłowiłam sobie, że moje życie stało się szare, monotonne, przepełnione troską i bezsilnością wobec wielu problemów. Zrodziła się myśl o założeniu organizacji działającej na rzecz niepełnosprawnych osób. Miałam świadomość, że okres 20 lat w domu, jakie poświęciłam na opiekę nad  niepełnosprawną córką wykluczyło mnie w pewnym stopniu z życia społecznego i mam spore zaległości, więc w pierwszej kolejności postanowiłam zdobyć odpowiednią wiedzę. Nawiązałam kontakt z Centrum Rozwoju  Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, zapisałam się na szkolenia, kursy. Po kilku miesiącach posiadałam już certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobycie wiedzy  m.in. z zakresu: „Aspekty prawne i księgowe w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych”, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, „Koordynacja pracą wolontariuszy”, „Aplikowanie o środki publiczne – jak poprawnie wypełnić wniosek grantowy”, „Praca w projektach międzynarodowych”, „Syndrom wypalenia zawodowego w organizacjach pozarządowych – przyczyny i profilaktyka”, „Zagadnienia administracyjno – prawne dla Organizacji Pozarządowych”.

Mając już podstawy merytoryczno – prawne postanowiłam działać. Moje życie znowu nabrało barw, powróciła chęć do życia. (Elżbieta Piotrowska)

Kalendarium

27 kwietnia 2007 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia, na które przybyło 17 rodziców. To był pierwszy krok do zalegalizowania organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

20 września 2007 r. Stowarzyszenie OLIGOS na rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i rozpoczęło swoją działalność.

Ciekawostki

Pomysłodawcą nazwy stowarzyszenia jest Dyrektor SZSP pani mgr Lucyna Ibrom, która  zaproponowała nazwę OLIGOS – od nazwy kierunku nauczania tj. od oligofrenopedagogiki, co może w potocznym tłumaczeniu znaczyć OLIGO – mały mózg, ograniczone możliwości.

Pomysłodawcą, projektantem Logo Stowarzyszenia oraz pierwszym administratorem strony internetowej jest nauczyciel religii SZSP – Tomasz Ganobis.

Skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia OLIGOS

Elżbieta Piotrowska – prezes
Barbara Michalska – wiceprezes
Joanna Wójcicka – wiceprezes
Danuta Borysewicz – sekretarz
Daniela Węglorz – skarbnik

Komisja Rewizyjna
Danuta Buc – przewodnicząca
Iwona Szymura  – członek
Genowefa Wałach