Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Jastrzębie-Zdrój

Zarząd Stowarzyszenia OLIGOS ogłasza nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Nabór trwa do 15.04.2024 r. Zapraszamy do składnia wniosków
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1.

Prosimy o wypełnienie i dostarczenie:

  1. Karty zgłoszenia do programu
  2. Klauzuli informacyjnej
  3. Kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności

Zastrzegamy, że rozpatrywane będą wyłącznie wnioski zawierające komplet dokumentów.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 504 963 378

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Celem zadania jest zapewnienie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym

w okresie od 01.04.2024 r. do 20.12.2024 r. z terenu miasta Jastrzębia-Zdroju.

Podobne wpisy