Usługi asystenckie

Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością
w ramach opieki wytchnieniowej

Oferujemy wsparcie asystenta dla osoby z niepełnosprawnością.

Zapewniamy opiekę dzieciom i dorosłym w zakresie asysty indywidualnej,
w tym asysty domowej.

W ramach usług prowadzimy m.in.:

  • asystenckie wsparcie edukacyjne,
  • organizujemy czas wolny (wyjścia do kina, na basen, spacer itp.),
  • towarzyszymy w dojazdach do lekarza, na rehabilitację,
  • pomagamy i towarzyszymy w robieniu zakupów,
  • pomagamy w załatwianiu spraw urzędowych,
  • pomagamy w czynnościach samoobsługowych.

W czasie trwania usługi opiekunowie faktyczni będą mogli zregenerować siły i zrealizować swoje potrzeby: wyjść do lekarza, na zakupy, do kina, spotkać się z przyjaciółmi czy też zwyczajnie odpocząć.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenckich zapraszamy do kontaktu: tel. 574 759 638, e-mail: [email protected].