Usługi asystenckie

USŁUGI ASYSTENCKIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Oferujemy wsparcie dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Zapewniamy opiekę nad dziećmi i dorosłymi w zakresie asysty indywidualnej, w tym asysty domowej.

Wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością obejmuje m.in.:

– pomoc w czynnym udziale w życiu społecznym,
– wsparcie samoobsługi i niezależnego funkcjonowania,
– pomoc w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
– organizację czasu wolnego (wyjścia do kina, na basen spacer itp.),
– asystenckie wsparcie edukacyjne,
– pomoc w zakupach z udziałem osoby z niepełnosprawnością,
– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
– pomoc w pisaniu i czytaniu pism, wypełnianiu druków,
– pomoc w czytaniu książek i prasy,
– pomoc w korzystaniu ze wsparcia teleinformatycznego.

PRZERWA WYTCHNIENIOWA – w czasie trwania usługi asystenckiej opiekunowie faktyczni mogą zregenerować siły i zrealizować swoje potrzeby, wyjść do lekarza, na zakupy, do kina, spotkać się z przyjaciółmi czy też zwyczajnie odpocząć.

28.02.2018 r. zakończyliśmy realizację projektu „Rybnickie Centrum Asystenckie”.
W ramach zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu jesteśmy gotowi do świadczenia usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami przez 6 Asystentów Osoby z Niepełnosprawnością.

STOWARZYSZENIE OLIGOS
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W RYBNIKU PRZY UL. KARŁOWICZA 48
TEL. 32 750 57 96 / 574 759 638
E-MAIL: [email protected]