Projekt: “Zajęcia terapeutyczne i usprawniające”edycja 2021

Projekt: “Zajęcia terapeutyczne i usprawniające” rozpoczął się 5 lipca 2021 r. i trwać będzie do 17.12.2021 r. w Suminie. Zajęcia skierowane są do osób z niepełnosprawnością zamieszkujących powiat rybnicki i nie korzystających z zajęć w innych placówkach. Czas trwania: 6 h dziennie, od poniedziałku do piątku.

Projekt jest finansowany ze środków PFRON na zlecenie Starostwa Powiatowego w Rybniku.

Kontakt: 📲 32 750 57 96