Program “Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021

Zadanie realizowane w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania: 702 900,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 702 900,00 zł

Celem zadania jest zapewnienie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym

w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z terenu miasta Rybnika, miasta Jastrzębie-Zdrój oraz powiatu rybnickiego.

Wsparcie jest realizowane poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach:

 •  pobytu dziennego realizowanego w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością – 30 osób,
 • pobytu całodobowego realizowanego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 lub w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu np. miejsce zamieszkania uczestnika – 40 osób,
 • specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki/pielęgnacji/rehabiliacji/dietetyki – 12 osób
  (poradnictwo i wsparcie realizowane będzie indywidualnie oraz grupowo, na uczestnika Programu przypada 20 godzin wsparcia, w tym 10 godzin to wsparcie indywidualne).

Dzięki takiemu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, Jak również załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej będzie służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne możliwe będzie wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki. Wsparcie w zakresie nauki/pielęgnacji/rehabiliacji/dietetyki pozwoli na podniesienie poziomu kompetencji członków rodzin lub opiekunów dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej.

Efekty realizacji zadania:

 1. Wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmiz orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniem równoważnym poprzez zrealizowanie usług opieki wytchnieniowej dla 30 osób w ramach pobytu dziennego oraz 40 osób w ramach pobytu całodobowego,
 2. Zrelizowanie dla 12 osób indywidualnego oraz grupowego specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki/ pielęgnacji/ rehabiliacji/ dietetyki,
 3. Podniesienie poziomu kompetencji członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych dotyczących wsparcia osoby niepełenosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowch (12 osób),
 4. objęcie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia (12 osób),
 5. Czasowe odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację,
 6. Wzmocnienie systemu wsparcia i rozwój usług opieki wytchnieniowej w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju i pow. Rybnickim.

Do pobrania:

Karta zgloszenia do Programu

Kontakt:

STOWARZYSZENIE OLIGOS
RYBNIK, UL. KARŁOWICZA 48
TEL. 32 750 57 96 / 574 759 638
E-MAIL: [email protected]