Program “Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” edycja 2022

Zadanie realizowane w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” edycja 2022

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania: 823 448,60 zł

Całkowity koszt Programu: 823 448,60 zł

Celem zadania jest zapewnienie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym

w okresie od 09.05.2022 r. do 31.12.2022 r. z terenu miasta Rybnika, miasta Jastrzębie-Zdrój, miasta Żory oraz powiatu rybnickiego i wodzisławskiego.

Wsparcie jest realizowane poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach:

  •  pobytu dziennego realizowanego w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością lub innym miejscu wskazanym przez osobę niepełnosprawną lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu- 40 osób,
  • pobytu całodobowego realizowanego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 lub w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu – 40 osób,

Dzięki takiemu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, Jak również załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej będzie służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Efekty realizacji zadania:

  1. Wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniem równoważnym poprzez zrealizowanie usług opieki wytchnieniowej dla 40 osób w ramach pobytu dziennego oraz 40 osób w ramach pobytu całodobowego.
  2. Czasowe odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, realizację swoich potrzeb, oraz załatwienie niezbędnych spraw,
  3. Okresowe zabezpieczenie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
  4. Wzmocnienie systemu wsparcia i rozwój usług opieki wytchnieniowej w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju, Żorach i pow. Rybnickim i Wodzisławskim.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Program-Opieka-wytchnieniowa-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami—edycja-2022

Kontakt:

STOWARZYSZENIE OLIGOS
RYBNIK, UL. KARŁOWICZA 48
TEL. 32 750 57 96 / 574 759 638
E-MAIL: [email protected]