Zarząd Stowarzyszenia OLIGOS ogłasza nabór uzupełniający do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Zapraszamy do składnia wniosków od 23.02.2024 r. do 29.02.2024 r. w siedzibie naszego stowarzyszenia w Rybniku przy ul. Karłowicza 48

Prosimy o wypełnienie i dostarczenie:

  1. Karty zgłoszenia do programu
  2. Klauzuli informacyjnej
  3. Kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności

Zastrzegamy, że rozpatrywane będą wyłącznie wnioski zawierające komplet dokumentów.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Karta-zgloszenia-do-programu-OW_Oligos.pdf

Klauzula informacyjna RODO-OW_Oligos.pdf

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 32 750 57 96/ 574 759 638

O programie:

Program-ow-ngo-edycja-2024.pdf

Celem zadania jest zapewnienie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym

w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z terenu miasta Rybnika, miasta Jastrzębie-Zdrój, miasta Żory oraz powiatu rybnickiego i wodzisławskiego

Wsparcie jest realizowane poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach:

  1. pobytu dziennego realizowanego w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością lub innym miejscu wskazanym przez osobę niepełnosprawną lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu
  2. pobytu całodobowego realizowanego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48.

 

Kontakt:

STOWARZYSZENIE OLIGOS
RYBNIK, UL. KARŁOWICZA 48
TEL. 32 750 57 96 / 574 759 638
E-MAIL: [email protected]