Mieszkanie wspierane w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 

Mieszkanie jest przeznaczone dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. W mieszkaniu wsparciem zostaną objęte 32 osoby. Każdy z uczestników będzie objęty średnio 3 turnusami treningowymi, trwającymi średnio 3 tygodnie.

Pobyt w mieszkaniu obejmuje:

  • usługi bytowe i wyżywienie,
  • usługi wspierające samodzielność dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby
    z niepełnosprawnością z uwzględnieniem poziomu jej możliwości, tj. pomoc
    w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, pomoc w kontaktach z otoczeniem
    i załatwianiu spraw osobistych,
  • treningi samodzielności, uczestnicy w asyście instruktorów samodzielnego funkcjonowania społecznego wykonują wszystkie czynności związane z życiem codziennym (m.in. przygotowanie posiłków, zakupy, pranie, prasowanie, czynności porządkowe).

Dodatkowo w ramach mieszkania wspieranego dla uczestników projektu funkcjonuje „Krótkoterminowy Pobyt Interwencyjny”. Usługa realizowana w okresach przejściowych (od kilku godzin do kilku dni), w przypadku kiedy rodzice/opiekunowie nie mają możliwości opieki nad dzieckiem – choroba, wyjazd lub potrzebują czasu na regenerację.

Rekrutacja do mieszkania wspieranego:
Zapraszamy osoby pełnoletnie, niepracujące, z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Kontakt:

Stowarzyszenie Oligos
tel.  32 75 057 96
e-mail: [email protected]

Fundacja Imago
tel.  504 565 301
e-mail: [email protected]

 


Mieszkanie wspieranie powstało i funkcjonuje w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Społeczne.

Projekt jest realizowany przez Fundację Imago w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Oligos w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Społeczny).

Celem projektu jest zwiększenie poziomu reintegracji społeczno-zawodowej, w tym podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, bądź w przedsiębiorczości społecznej
w ramach programu aktywnej integracji przeznaczonego dla mieszkańców subregionu centralnego i zachodniego woj. śląskiego.

Zadania:
1. Indywidualne wsparcie reintegracyjne
2. Wzmocnienie poziomu funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnościami
3. Usługi asystenckie
4. Staże i szkolenia
5. Pośrednictwo pracy

Termin realizacji: do lutego 2022 roku

Projekt jest skierowany do mieszkańców subregionu zachodniego i centralnego woj. śląskiego.