Usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnościami. Nabór do projektu!

Fundacja Imago wraz ze Stowarzyszeniem Oligos zaprasza do udziału w projekcie pn. “Zintegrowane Inwestycje Społeczne” w ramach którego oferujemy usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnościami. Z usług asystenta osobistego mogą skorzystać osoby niepracujące, powyżej 18 r. ż., zamieszkałe na terenie woj. śląskiego (subregion zachodni i centralny), z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Katalog usług asystenckich:
– wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój aktywności społecznej, organizacji czasu wolnego itp.,
– pomoc w przemieszczaniu się m.in. do punktów usługowych, pracy, szkoły, lekarza, na rehabilitację, w powrocie do domu itp.,
– wspomaganie w załatwianiu spraw urzędowych,
– wspólna aktywność rekreacyjna,
– towarzyszenie uczestnikowi w imprezach kulturalnych,
– wsparcie w obowiązkach domowych.

Odpłatność za usługi asystenckie wynosi 2 zł za 1 godzinę usługi (1 godzina zegarowa = 60 minut). Odpłatność dotyczy tylko osób, których miesięczny dochód przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej.

Wszelkie dodatkowe koszty własne i asystenta wynikające z realizacji usług dotyczące zakupu biletów wstępu do kina, teatru, muzeum, przejazdów środkami komunikacji publicznej itp. pokrywa osoba niepełnosprawna lub jej opiekunowie prawni.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje:
Fundacja Imago
ul. Żorska 14/303
44-203 Rybnik
tel. 504 565 301

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.