Zakończenie projektu “Szkoła życia”

Zakończyliśmy realizację projektu “Szkoła życia”, którego głównym celem było umożliwienie osobom narażonym i zagrożonym utratą zdrowia psychicznego w tym zaburzeniami depresyjnymi, stanami kryzysu psychicznego i utratą równowago psychicznej udziału w cyklu szkoleń, warsztatów i imprez integracyjnych kształtujących właściwe postawy oraz wzmacniających równowagę psychiczną.

Projekt był skierowany do osób opiekujących się w życiu prywatnym lub zawodowym osobami z niepełnosprawnością, osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz zależnymi i starszymi wymagającymi stałej opieki. Oddziaływania obejmowały także najbliższe otoczenie opiekunów (rodzinę i przyjaciół), które jest narażone na długotrwały stres wynikający z obciążeń spowodowanych opieką.

Wszystkie działania były nastawione na promocję aktywnego stylu życia oraz integrację środowiska opiekunów i osób z ich najbliższego otoczenia. Stworzyliśmy warunki do wspólnego pokonywania barier i lęków wynikających z obciążeń, które niekorzystnie wpływają na stan zdrowia psychicznego i utrudniają społeczne funkcjonowanie.

Działania projektowe obejmowały wszystkie grupy społeczne: dzieci, dorosłych i seniorów zamieszkujących na terenie naszego województwa.

Projekt był realizowany jako zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn. “Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.