Oligos partnerem podczas Śląskiego Konwentu Regionalnego Osób z Niepełnosprawnościami

Celem Śląskiego Konwentu Regionalnego, który odbył się 18 października w Żorach było stworzenie okazji do dialogu między przedstawicielami samorządu a środowiskiem osób
z niepełnosprawnościami na temat ich potrzeb. Podczas dyskusji omówiono planowane oraz już realizowane działania podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wnioski z dyskusji zostaną przedstawione jako postulat na IV Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami oraz przekazane do rządu i samorządów.

Tematyka konwentu obejmowała obszary idei Niezależnego Życia, takie jak: ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnościami i działania alternatywne dla tej instytucji, mieszkalnictwo wspomagane, usługi wspierające niezależność, a także oczekiwania i obawy związane z dorosłym życiem widziane z perspektywy osób
z niepełnosprawnością.

Organizatorem konwentu było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach. Jednym z partnerów w organizacji przedsięwzięcia było nasze stowarzyszenie.

Konwenty Regionalne Osób z Niepełnosprawnościami odbywają się w kilkunastu województwach w całej Polsce, na przełomie września i października. Są wydarzeniami poprzedzającymi i bezpośrednio przygotowującymi do centralnego spotkania środowiska osób z niepełnosprawnościami – IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 25 października w Warszawie pod hasłem „Za Niezależnym Życiem”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.