Międzynarodowa konferencja na temat opieki wytchnieniowej

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji “Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób zależnych w perspektywie rozwiązań krajowych i zagranicznych”. Tematyką konferencji będzie wspieranie opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz stwarzanie możliwości organizacji opieki wytchnieniowej na terenie samorządu.

Kluczowym elementem programu będzie przedstawienie krajowych dobrych praktyk,
a także zagranicznych rozwiązań, realizowanych przez Niemiecki Czerwony Krzyż
w Wolfenbuttel, w zakresie wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Konferencja jest objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (International Short Break Association, www.isba.me).

Organizatorzy: Stowarzyszenie Oligos, Fundacja Imago, Urząd Miasta Rybnika,
Termin: 11 września 2018 r., godz. 10:00 – 14:30,
Miejsce: Rybnik – Kampus, Budynek A (Rybnickie Centrum Aktywizacji Zawodowej),
ul. Rudzka 13.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie: 574 759 637 lub mailowo: [email protected]

PROGRAM KONFERENCJI

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15 Powitanie i wprowadzenie
Wiceprezydent Miasta Rybnika Piotr Masłowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Oligos Jarosław Tobiasz

Część I – Zagadnienia systemowe

10:15 – 10:45 Opieka wytchnieniowa jako element systemu wsparcia opiekunów osób zależnych. Piotr Kuźniak, Przewodniczący Koalicji na rzecz Usług Asystenckich, Prezes Zarządu Fundacji Imago
10:45 – 11:35 Opieka wytchnieniowa w perspektywie rozwiązań niemieckich, Thomas Stoch, Dyrektor Centrum Terapii i Integracji Czerwonego Krzyża Wolfenbuttel, członek Komitetu Sterującego Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (ISBA)
11:35 – 12:00 Przerwa kawowa

Część II – Krajowe dobre praktyki

12:00 – 12:30 Krajowe dobre praktyki organizacji opieki wytchnieniowej, Stowarzysznie Oligos, Rybnik, Wiceprezes Zarządu Jarosław Tobiasz
12:30 – 13:00 Krajowe dobre praktyki organizacji opieki wytchnieniowej cz. II, Fundacja Oczami Brata, Częstochowa, Wiceprezeska Fundacji Paulina Ziembacz
13:00 – 14:00 Panel ekspercki i dyskusja z uczestnikami konferencji:
– Thomas Stoch, Dyrektor Centrum Terapii i Integracji Czerwonego Krzyża w Wolfenbuttel
– Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
– Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej
– Piotr Masłowski, Wiceprezydent Miasta Rybnika
– Paulina Ziembacz, Wiceprezeska Fundacji Oczami Brata
– Jarosław Tobiasz, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Oligos
Moderacja: Piotr Kuźniak, Prezes Zarządu Fundacji Imago
14:00 – 14:30 Lunch kuluarowy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.