Wolontariusz roku 2014 Miasta Rybnika

Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie OLIGOS na rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie skierowanym do wolontariuszy, instytucji organizujących pracę wolontariuszy, osób i placówek korzystających z ich pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych , starszych, wymagających szczególnego wsparcia.

Działalność wolontariuszy bardzo rozwinęła się zarówno w obszarach pomocy społecznej, ekologii, oświaty, czy służby zdrowia, jak i pojawiają się nowe, dotychczas mało dostępne dla wolontariuszy dziedziny – kultura, sport, działalność administracyjna, wolontariat pracowniczy, e-wolontariat, usługi specjalistyczne np. porady prawne czy tłumaczenia.

W trosce o dalszy rozwój wolontariatu w naszym mieście  oraz chcąc uhonorować tych, którzy zdecydowali się włączyć w działalność wolontarystyczną, Stowarzyszenie OLIGOS ogłasza konkurs na

„Wolontariusza Roku 2014 Miasta Rybnika”

Jesteśmy pewni, że konkurs podobnie jak w poprzednich latach stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności.

Promocja działań wolontarystycznych zwłaszcza na rzecz środowiska osób                   z niepełnosprawnością służyć powinna utrwalaniu jej znaczenia we współczesnym, świecie, przyczynić się do zwiększania społecznych motywacji do działań na rzecz innych, włączania się w proces tworzenia, a tym samym decydowania o otaczającej nas rzeczywistości.

Serdecznie zapraszamy wszystkich wolontariuszy, instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy, a szczególnie tych zaangażowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 30 listopada 2014 r.

Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na uroczystej III Rybnickiej Gali Wolontariatu dnia 09.12.2014r. w Domu Kultury w Boguszowicach.

Oprawę artystyczną zapewni rybnicki artysta Damian Maliszewski

 wraz z muzykami znanych polskich zespołów.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać (po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu) listownie lub osobiście na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy 44-200  Rybnik, ul. Karłowicza 48, lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]z dopiskiem KONKURS

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu.(formularz zgloszeniowy do pobrania na dole strony).

Zgłaszać można od jednego do pięciu kandydatów. Dla każdego kandydata należy wypełnić formularz.

III Rybnicka Gala Wolontariatu jest współfinansowana z budżetu Miasta Rybnika

oraz Stowarzyszenia OLIGOS

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (2)
Regulamin Konkursu

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.