Wolontariusz Rybnika 2013

 „Wolontariusz roku 2013 miasta Rybnika”

Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie OLIGOS na rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, przy wsparciu Urzędu Miasta Rybnika.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie skierowanym do wolontariuszy, instytucji organizujących pracę wolontariuszy, osób i placówek korzystających z ich pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, starszych i wymagających szczególnego wsparcia.

 

Działalność wolontariuszy bardzo rozwinęła się zarówno w obszarach pomocy społecznej, ekologii, oświaty, czy służby zdrowia, jak i pojawiają się nowe, dotychczas mało dostępne dla wolontariuszy dziedziny – kultura, sport, działalność administracyjna, wolontariat pracowniczy, e-wolontariat, usługi specjalistyczne np. porady prawne czy tłumaczenia.

W trosce o dalszy rozwój wolontariatu w naszym mieście  oraz chcąc uhonorować tych, którzy zdecydowali się ączyć w działalność wolontarystyczną, Stowarzyszenie OLIGOS ogłasza konkurs na Wolontariusza Roku 2013 Miasta Rybnika

Jesteśmy pewni, że konkurs stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności.

Promocja działań wolontarystycznych służyć powinna utrwalaniu jej znaczenia we współczesnym, świecie, przyczynić się do zwiększania społecznych motywacji do działań na rzecz innych, włączania się w proces tworzenia, a tym samym decydowania o otaczającej nas rzeczywistości.

Serdecznie zapraszamy wszystkich wolontariuszy, instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy, a szczególnie tych zaangażowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 25 listopada 2013 r.

Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na uroczystej II Rybnickiej Gali Wolontariatu dnia 10.12.2013r. w Domu Kultury w Chwałowicach.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać (po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu) listownie lub osobiście na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy 44-200  Rybnik, ul. Karłowicza 48, lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]z dopiskiem KONKURS

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (2)

Zgłaszać można od jednego do pięciu kandydatów. Dla każdego kandydata należy wypełnić formularz.

 

II Rybnicka Gala Wolontariatu jest współfinansowana z budżetu Miasta Rybnika

oraz Stowarzyszenia OLIGOS

Ten wpis został opublikowany w kategorii OLIGOS, Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.